Panelen bestod av Sofia Hammarstrand, ST-läkare och medlem i Sjukhusläkarnas Klimat- och hälsa-grupp, Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson, Åsa Sandgren-Åkerman, tillförordnad sektionschef för Hälso- och sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och landsting, Karolinska universitetssjukhusets miljöchef Gustav Eriksson, Anna Teghammar, miljöstrateg i Västra Götalandsregionen, samt onkologen Maria Wolodarski.

Seminariet, som lyfte flera goda exempel på klimattänkande inom sjukvården, avslutades med en paneldiskussion. Den kom till stor del att handla om läkares engagemang i miljöfrågorna.

– Vi som läkare kan med råg i vår rock säga till våra chefer att de har ansvar i det här som de kanske brister i, sa onkologen och paneldeltagaren Maria Wolodarski.

– Man vill att någon ska bestämma att nu är klimatfrågan viktig. Men vi måste nog börja som läkare att engagera oss.

Gustav Eriksson, miljöchef på Karolinska universitetssjukhuset, berättade om att mycket miljöarbete pågår, till exempel digitala utbildningar för vårdpersonal. Däremot verkar läkarna ofta inte känna till det.

– Jag har jobbat med de här frågorna sedan 2000 ungefär. Vi har haft en grupp som har varit ganska lätt att nå; det har varit undersköterskor. En annan grupp som varit lätt att nå är sjuksköterskor. En grupp som varit väldigt svår att nå… (publiken börjar skratta) … är läkargruppen. 

– Ibland kan jag bli frustrerad därför att det pågår ett arbete men man känner inte till vad vi gör. Det är så jag upplever situationen, sa Gustav Eriksson men berömde också det nytända engagemanget från läkarna efter den väldigt varma sommaren.

Det var en av de få gånger panelen fick en applåd. Onkologen Maria Wolodarski fick en av de andra.

– Man ställer sig frågan: vad är det som gör att vi är så oengagerade? Vad är det för fel på oss? Vi kan inte säga att alla andra ska göra en massa saker – vi måste se till oss själva. Vi är ju en del av problemet. 

Hon jämförde med klimatengagerade undersköterskor och påpekade att läkare har en annan ledarskapsroll att spela.

– Deras röst görs ju inte hörd i verksamheten. De kan ju inte stå emot oss doktorer som fortfarande kastar papper fel och åker på konferensresor som de aldrig har varit på. Vi måste ju ändra vårt beteende och vi kan föregå med gott exempel.

Sofia Hammarstrand från Sjukhusläkarnas Klimat och hälsa-grupp föreläste på seminariet och lyfte bland annat hälsoaspekterna av klimatförändringen. Under paneldiskussionen tog hon också upp frågan om konferensresor.

– Det är en sådan stark identitet att man åker på de här årliga konferenserna över hela världen. Det förgyller vardagen, men jag börjar mer och mer att ifrågasätta om vi verkligen ska hålla på så. Och det är väldigt känsligt att ta upp.

 

Läs även:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida