Tingsrätten anser att läkaren, som suttit häktad sedan november i fjol, gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott. Detta bland annat med hänvisning till den stora mängden narkotika som sålts samt att läkaren har missbrukat sin ställning som läkare till att för egen vinning utnyttja personer med narkotikaberoende.

De narkotikaklassade tabletterna, som bland annat innehåller benzodiazepin och oxikodon, har enligt rätten sålts till personer som »inte varit patienter i vanlig mening«, och förskrivningarna har inte varit medicinskt motiverade.

– Läkaren har i de flesta fall kontaktats via iMessage och hans kunder har där kunnat göra beställningar mot omgående betalning med swish. Läkaren meddelade också beställarna att han fanns till hands om deras vänner ville handla. Det är uppenbart att det här inte har varit fråga om något vanligt läkare/patientförhållande, säger rättens ordförande rådmannen Bertil Sundin i ett pressmeddelande.

Påföljden för läkaren blir fängelse i tre och åtta månader. Dessutom ska läkaren betala 600 000 kronor till staten motsvarande den ekonomiska vinning som gjorts på affärerna. 

Läkaren är utländsk medborgare och kommer på grund av flyktrisk hållas kvar i häkte till dess att domen vunnit laga kraft.