Läkartidningen har tidigare berättat om att läkarstudenter som går termin tio har fått ett brev där de erbjuds att söka sommarjobb där de kommer arbeta som sjuksköterskor. Det är medicinkliniken i Mölndal som skickat ut erbjudandet, efter att ha inspirerats av Akademiska sjukhuset i Uppsala som tidigare låtit läkarstudenter kliva in som sjuksköterskor.

Nyheten har lett till en debatt om läkarstudenternas roll i sjukvården. Med anledning av det uppmanar nu Läkarförbundet regionerna att satsa på att erbjuda läkarstudenterna jobb som underläkare eller läkarassistenter. 

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver ordförande Heidi Stensmyren, tillsammans med företrädare för tre delföreningar, att studenter som har klarat av termin nio kan anställas som underläkare och att det är en »win-win-situation« för båda parter. Arbetsgivaren kan säkerställa bemanningen och läkarstudenten får möjlighet att utvecklas.

Studenter som ännu inte nått termin nio kan anställas som läkarassistenter. Men enligt Läkarförbundet är det svårt att få jobb som läkarassistent – trots bristen på personal. Därför vill man att regionerna nu ska erbjuda fler studenter jobb som läkarassistent eller underläkare.

»Patienterna, personalen och läkarstudenterna vinner på att det finns goda möjligheter till relevanta anställningar som utvecklar kunskap och kompetens före läkarexamen. Bristen på dessa möjligheter är en faktor som gör att fler och fler läkare väljer karriärer utanför hälso- och sjukvården«, skriver debattörerna.

Debattinlägget är undertecknat av Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna, Jonas Ålebring, ordförande Sveriges yngre läkares förening, Theodor Lav, ordförande Sveriges läkarförbund student.