Tidigare i veckan rapporterade Läkartidningen att åtminstone en tredjedel av de fast anställda sjuksköterskorna på intensivakuten vid Nya Karolinska Solna sagt upp sig i protest.

En orsak till missnöjet handlar om ett nytt arbetstidsavtal som träder i kraft den 1 april. Det innebär att vissa sjuksköterskor riskera att tappa flera tusen kronor i lön varje månad.

Mikael Nilsson, biträdande överläkare och skyddsombud på intensivakuten, är mycket oroad över konsekvenserna som uppsägningarna kan medföra. Detta inte minst eftersom intensivakuten redan drabbats av betydande läkaravhopp och i dagsläget är beroende av hyrläkare. 

– Det kommer att ge mycket allvarliga problem för verksamheten, det är tveklöst. Teoretiskt sett kanske man kan driva verksamheten med hyrläkare som vi gör just nu. Men det ställer redan till väldiga problem eftersom många inte är vana att jobba på intensivakuten och i NKS-organisationen, säger Mikael Nilsson till Läkartidningen.

– Om ytterligare en ordinarie grupp lämnar samtidigt som man bestämmer sig för att fortsätta driva intensivakuten med både hyrläkare och hyrsjuksköterskor, då är det en katastrof för verksamheten. Man riskerar långtgående konsekvenser som blir väldigt svåra att reparera inom en rimlig tid, fortsätter han.

Vilka är de allvarligaste riskerna som du ser det?

– Risken är betydligt större att det blir missförstånd på olika sätt om man har personal som inte är ordinarie, vilket i sin tur leder till patientsäkerhetsrisker. Den risken ökar dramatiskt om det hyrpersonal från båda håll. Har man lokalt vana sjuksköterskor och lokalt ovana läkare så finns det ändå någon form av extra skyddsnät vid mer komplexa och svårhanterliga situationer.

Enligt tidningen Vårdfokus har sjuksköterskorna krävt påslag på grundlönen samt bibehållen ob-ersättning på helger och röda dagar. I dag, torsdag, ska sjuksköterskorna träffa sjukhusledningen för att diskutera lokala anpassningar av avtalet.

Beroende på utfallet av diskussionerna med arbetsgivaren kan det eventuellt bli så att sjuksköterskorna drar tillbaka sina uppsägningar.

Läs också:

Sjuksköterskor flyr intensivakuten på Nya Karolinska

Regionen skjuter till 400 miljoner kronor till Karolinska

Läkarföreningen om sparkravet på Karolinska: »Väldigt svårt att spara på läkartjänster«

Karolinska kommer behöva dra ned på läkare

400 måste bort på Karolinska