Enligt tidningen Vårdfokus har läkarstudenter som går termin tio fått ett brev där de erbjuds att söka sommarvikariat på medicinkliniken i Mölndal. De kommer att anställas som läkare som ska arbeta som sjuksköterskor. Anledningen till upplägget är bristen på sjuksköterskor. Men Vårdförbundet är inte nöjt med lösningen.

– Läkarstudenterna har ju ingen utbildning i omvårdnad. Dessutom är vi legitimerade och har en skyddad yrkestitel, säger den förtroendevalda sjuksköterskan Carina Rutgersson, till Vårdfokus.

Enligt Jerker Persson, verksamhetschef för medicin- och akutverksamheten i Mölndal, kommer idén från Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Sommaren 2015 anställde Akademiska sjukhuset för första gången läkarstudenter i stället för röntgensjuksköterskor, eftersom det inte gick att få tag på några sjuksköterskor. Läkarstudenterna i fråga hade läst tre år på sin utbildning, gått en utbildning för uppdraget och fått två veckors introduktion. Totalt handlade det om fyra läkarstudenter. Studenterna anställdes dock som läkarassistenter och gick bredvid legitimerade röntgensjuksköterskor. Detta var första gången som bild- och funktionsmedicinskt centrum på Akademiska sjukhuset prövade lösningen.

Efter 2015 har underläkare ersatt sjuksköterskor fler gånger vid Akademiska sjukhuset. I slutet av förra året skrev Vårdfokus om att urologavdelningen på Akademiska sjukhuset annonserade efter läkarstudenter som kommit till minst termin tio. De skulle ha omvårdnadsfokus, bilda team med en undersköterska på urologen och utföra arbetsuppgifter som är typiska för en sjuksköterska. Verksamhetschefen på urologen beskrev det som en tillfällig lösning för att kunna öppna fler vårdplatser trots bristen på sjuksköterskor.

Vårdförbundet har kritiserat lösningarna i Uppsala. Men Läkarförbundet välkomnade initiativet 2015.

– Det är ett intressant grepp när vi i vården tittar på hur vi ska använda våra kompetenser på bästa sätt, sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren då.

Enligt verksamhetschefen Jerker Persson vid medicinkliniken i Mölndal, kommer läkarstudenter som eventuellt anställs i sommar alltid arbeta tillsammans med minst en sjuksköterska. På Vårdfokus fråga om hur en olegitimerad läkare kan utföra en sjuksköterskas uppgifter, svarar han:

– Man får arbeta som sjuksköterska om man har ett förordnande som läkare, och om jag som verksamhetschef bedömer att man har tillräcklig kompetens för det. Ett läkarförordnande kan man få efter termin tio utan dispens från Socialstyrelsen.

Ett annat exempel på en liknande lösning är medicinkliniken vid Danderyds sjukhus som under flera somrar haft sjuksköterskelösa vårdavdelningar, som bemannats av underläkare och undersköterskor. 

Läs också:

Akademiska väljer att ersätta sjuksköterskor med läkarstudenter

Danderyd fortsätter med ifrågasatt modell

Forskare: Vård utan sjuksköterskor en risk för patientsäkerheten