Läkemedelsverkets analyser visar att bantningsmedlet »Natural Max Slimming« – som sålts till personer i Sverige via en facebook-grupp – innehåller substansen sibutramin. Detta trots att det på kartongerna står att det aktuella bantningsmedlet bara innehåller växter.

Sibutramin har tidigare ingått i godkända läkemedel för behandling av övervikt, men de drogs in från marknaden 2010 av säkerhetsskäl. 

Substansen kan öka blodtryck och puls hos en del personer och innebära en risk för allvarliga hjärtkärlproblem och stroke, påpekar Läkemedelsverket.

Enligt Läkemedelsverket är det vanligt att bantningsmedel är spetsade med läkemedelssubstanser, trots att de framställs som »all natural«.