Läkaren, som lider av astma, ansökte 2017 att om att få arbeta hos den digitala vårdgivaren Kry som bisyssla. Men sjukhuset i Stockholm där läkaren var anställd sa nej.

Läkaren menade att beslutet att neka bisysslan haft samband med läkarens astma, och att den utgör en funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen.

Läkaren ansåg sig missgynnad jämfört med övriga anställda läkare på sjukhuset, och menade dessutom att sjukhuset brutit mot kollektivavtalet eftersom beslutet att neka bisysslan varit godtyckligt.

Mot bakgrund av det stämde läkaren sjukhuset och yrkade på 200 000 kronor i diskrimineringsersättning och 75 000 kronor i allmänt skadestånd.

Sjukhuset har å sin sida nekat till att det handlar om diskriminering. Sjukhuset menar att den nekade ansökan om bisyssla motiverades med att läkaren haft en hög sjukfrånvaro och att läkaren vid tillfället var inne i en pågående rehabiliteringsprocess.

Nu ger tingsrätten i Stockholm sjukhuset rätt. Tingsrätten kommer i sin dom fram till att sjukhuset inte gjort fel som nekade läkarens ansökan om bisyssla. Domstolen anser inte heller att sjukhuset brutit mot bestämmelsen i kollektivavtalet.

Nu ska läkaren betala sjukhusets rättegångskostnader på 260 000 kronor.