CAR-T-cellsterapierna Yescarta och Kymriah är ett helt nytt koncept för behandling vid blodcancer av typen storcelligt B-cellslymfom och akut lymfatisk leukemi.

Nu uppmanar alltså Sveriges Kommuner och landstings råd för nya terapier, NT-rådet, regionerna att inte ge behandlingen innan NT-rådets bedömning är klar.

NT-rådet konstaterar också att behandlingen ställer nya krav på de kliniker som ska ge behandlingarna och att man måste reda ut hur de kraven ska hanteras innan ett införande sker.

De aktuella terapierna innebär att immunceller tas ut och modifieras genetiskt för att bli effektivare på att hitta och döda tumörceller, innan de återförs till patienten. 

Enligt NT-rådet behöver företagen som marknadsför produkterna ackreditera de kliniker som ska ge behandlingen, vilket innebär både praktiskt och juridiskt arbete.

Så snart bedömningen är klar kommer NT-rådet att publicera en ny rekommendation.

Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet, konstaterar att CAR-T-cellsterapi innebär en viktig behandlingsmöjlighet och att det är angeläget att hantera den här frågan så fort som möjligt.

– Om behandlingarna ska införas är det viktigt att det sker på ett rättvist och jämlikt sätt över Sverige och vi behöver värdera nytta i förhållande till kostnader så att behandlingarna verkligen kommer rätt patienter till del, säger hon i ett uttalande.

Läs också:

Tummen upp för de två första CAR-T-cellsterapierna i Europa

Första CAR-T-cellsterapin godkänd i USA