Läkarförbundet har haft en liknande förening tidigare, Internationella läkare i Sverige, ILIS. Men den lades ner 2011 på grund av bristande engagemang.

Anledningen till att en ny förening för internationella läkare bildas nu, åtta år senare, är framför allt missnöje med legitimationsprocessen för läkare utbildade utanför EU.

Föreningen har nyligen haft ett första bildandemöte, där en styrelse har valts. Mohammad Qutait är ordförande. Han har sina rötter i Libyen, men är född i Sverige. Han flyttade utomlands som barn och utbildade sig till läkare i Libyen. 2014 återvände han till Sverige. Han har gått en kompletteringsutbildning vid Karolinska institutet och arbetar just nu som underläkare på akutmottagningen för vuxenpsykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Varför bildar ni en förening för internationella läkare?

– Av många anledningar. Den främsta är hur legitimationsprocessen fungerar. Det saknas mycket stöd i dag. Många upplever en brist på förberedelsekurser och material till det medicinska kunskapsprovet, praktikplatsbrist, brist på handledning och engagemang från samtliga myndigheter och ansvariga som underlättar vägen till legitimation och jobb. Dessutom tar det lång tid för utländska läkare att komma in i svensk sjukvård även med så kallade snabbspår. Jag känner flera läkare, en del till och med specialister, som jobbar som undersköterskor eller har jobb utanför vården. 

Vilka frågor vill ni driva?

– Vi har bara haft ett bildandemöte hittills, så detaljerna återstår att diskutera. Vi vill skapa opinion för gemensamma frågor genom förslag från medlemmarna och stödja internationella läkare under legitimationsprocessen, när de kommer ut i arbetslivet och under karriären. Vi kan dela med oss av erfarenheter och samarbeta med parter som Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Umeå universitet.

Hur väcktes ditt fackliga engagemang?

– I Sverige gick jag en oerhört bra kompletterande utbildning på KI. Praktikplatserna och handledningen hjälpte oss att förstå sjukvårdens kultur och rutiner och hur detta skiljer sig från våra tidigare erfarenheter. Men alla får inte lika bra stöd. Det var en av flera orsaker som väckte engagemanget hos mig och andra utlandsutbildade läkare. Vi insåg också att vi som är internationella läkare inte har en enad röst för att driva frågor som berör oss.

Det medicinska kunskapsprovet skapar mycket frustration. Finns det en risk att ni blir en enfrågeförening?

– Att bidra till förbättring av kunskapsprovet är så klart en viktig fråga, men bara en del av helhetsbilden. Vi ser fram emot att skapa opinion kring frågor som kan bidra till förbättring av legitimationsprocessen i stort och även stödja internationella läkare att komma ut till arbetslivet.

Målet är att bli en intresseförening i Läkarförbundet. Den nya föreningen har dock ännu inte öppnat för medlemskap.