Personalen på akutmottagningen vittnar om otillräcklighet, frustration, stress och en ökad risk för hot och våld. Vårdplatserna räcker inte till och vid ett tillfälle har 24 patienter legat i korridorerna på grund av platsbrist.  

– I februari i år låg dagligen mellan 8 och 24 patienter kvar på akuten i väntan på att få komma till en vårdavdelning. Som längst kunde de få vänta upp till tre dygn. Personalen mådde fruktansvärt dåligt. Vissa grät efter arbetspassen. De kände sig otillräckliga och hann bara med det mest basala, säger Nicklas Martinsson, som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet till tidningen Vårdfokus.

I mitten av februari skickade fyra fackförbund in en gemensam arbetsmiljöanmälan. De fick då svaret att ledningen anser att fördelningsrutinen för inläggningsklara patienter måste stärkas, att antalet vårdplatser ska öka under våren och att det behövs uppdaterade planeringsrutiner för den dagliga planeringen av slutenvården.

Men facken är alltså inte nöjda med svaret. Eftersom skyddsombuden inte anser att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att lösa situationen, har de nu gjort en gemensam 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Fyra fackförbund, bland annat Läkarförbundet genom Saco, står enade bakom anmälan.

Vårdenhetscheferna på akut- och olycksfallsmottagningen tycker att det är bra att anmälan har gjorts.

– Någonting måste göras. Vi har hamnat i en situation där vi inte själva äger hela problemet. Vi kan göra väldigt mycket för arbetsmiljön på akuten, vilket vi också har gjort, men vårdplatsfrågan äger vi inte och den behöver lyftas, säger Sari Siirilä, en av cheferna, till Vårdfokus.

Det är inte första gången som läget på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning resulterat i en 6:6a-anmälan. I början av 2017 gjorde de fyra fackförbunden också en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Valeria Castro, skyddsombud och specialistläkare i internmedicin som ofta arbetar på akuten, gjorde en statusuppdatering på Facebook där hon beskrev läget som »utom kontroll«. Hennes inlägg spreds tusentals gånger.

När Läkartidningen gjorde ett uppföljande reportage på akutmottagningen i april 2018 var läget bättre, men långt i från bra. 

Läs även:

Bättre men inte bra på Sahlgrenskas akutmottagning

Tvärfackligt arbete svetsar samman

Arbetsmiljöverket: »Politikerna måste ta större ansvar för arbetsmiljön i sjukvården«

Tvärfacklig anmälan mot situationen på hårt pressad akut

Skyddsombud gör gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket