Läkartidningen har i flera artiklar berättat om de mycket stora svårigheterna att bemanna läkartjänsterna vid kirurgin i Örnsköldsvik.

Så sent som i höstas stod sjukhuset utan fast anställda kirurger. Men nu meddelar Region Västernorrland att läget ser ljusare ut. 

Från och med april kommer tre överläkare och en specialistläkare finnas på plats. Två av dessa har kompetens inom kolonkirurgi. Dessutom kommer ytterligare en kirurgöverläkare som formellt tillhör medicinkliniken att arbeta halvtid på kirurgin.

– Det känns verkligen bra att vi nu tillsammans lyckats säkra en mer långsiktig och hållbar bemanning vid kirurgin i Örnsköldsvik. Detta är positivt för både våra patienter och alla medarbetare, säger Leif Ehlin, enhetschef för kirurgin i Örnsköldsvik, i ett pressmeddelande.

Enligt regionen kommer sannolikt ytterligare en överläkare att vara på plats efter sommaren.

För närvarande finns också fem ST-läkare anställda på kirurgin i Örnsköldsvik. Två av dessa blir färdiga specialister till sommaren. 

Lars Rocksén, ordförande i Ångermanlands läkarförening, ser ljust på framtiden för kirurgin i Örnsköldsvik. 

– Vi ser väldigt positivt på det här. Det är ett gediget arbete som har genomförts sedan förra vintern då det var ett betydligt trängre läge. Det har arbetats på bred front. Det är en kombination av läkare som vi känner sedan tidigare i organisationen som kommit tillbaka, och nyanställningar av personer som har sökt sig till Örnsköldsvik.

Med tanke på att det varit stora problem, hur stabilt känns det inför framtiden med den här bemanningen?

– Det känns väldigt stabilt. Flera av de här personerna är välkända i organisationen och vi vet vad de kan och de har sedan tidigare ett engagemang i den här verksamheten. Det finns inga indikationer på att de ska flytta på sig, utan snarare så finns det en tydlig inriktning framåt för kirurgin. Det känns stabilt och väldigt bra.

Läs mer:

Örnsköldsviks sjukhus utan fast anställda kirurger – igen

Kirurgerna i Örnsköldsvik får egen chef – från industrin

Vändning i Örnsköldsviks ödesfråga

Facket: »Stort steg bakåt« för akutkirurgin i Örnsköldsvik

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter