Bilderna publicerades i höstas, men det är först nu i mars som någon uppmärksammat händelsen. De visar hudsjukdomar och är en del av ett föreläsningsmaterial som laddats upp på studentplattformen, rapporterar Sveriges Radion P4 Örebro.

Det är något oklart hur många patienter det rör sig om, men Region Örebro län uppskattar att 14 har drabbats. Bilderna visar oftast inte deras ansikten, men personnummer är kopplade till bilderna.

– En del av materialet har inte varit avidentifierat på rätt sätt. Har man hållit muspekaren över några av bilderna har man kunnat se personnumret, säger Sofia Öhrman, jurist och enhetschef på Region Örebro län.

Händelsen är anmäld till Datainspektionen.