Peter Berggren, tidigare verksamhetschef på Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, tar emot utmärkelsen Friska sjukvårdspriset från Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna.

Peter Berggren är distriktsläkare och har under flera år lett arbetet vid Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Storuman. Arbetet med virtuella hälsorum har gjort honom till en av pionjärerna inom digital vård i Sverige.  

Det är för arbetet med GMC och de virtuella hälsorummen som han nu får Friska sjukvårdspriset. Utmärkelsen har delats ut sedan 2008 och går till personer och organisationer som förbättrar vårdsituationen för både personal och patienter. GMC och Peter Berggren får det »för arbetet med att lyfta glesbygdsmedicinen till nya nivåer och därmed bidra till en mer jämlik vård över landet«.

– Att vara distriktsläkare i glesbygd tycker jag är själva sinnebilden av att vara läkare, sa Peter Berggren i sitt tacktal.

Hälsorummen möjliggör distansvård över internet, något som fått stor betydelse särskilt i Norrlands inland.

– Vi har ett fantastiskt system för högkvalitativt bredband. Det är så mycket fiber i backen att det många ställen är svårt att sätta potatis. Det gör det möjligt att pröva riktigt modern teknik.

I mars blev Peter Berggren närsjukvårdschef i Lycksele/Södra Lappland, där GMC ingår. I samband med detta gjorde Läkartidningen en stor intervju med honom, där han bland annat pratade om vikten av att samarbeta över organisationsgränserna och att se de privata nätläkarna som en resurs för att utveckla den digitala vården.

Sjukhusläkarnas motivering:

»Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC), med Peter Berggren som verksamhetschef, har på ett utomordentligt sätt lyckats lyfta glesbygdsmedicin till en ny nivå i Sverige. Genom uppstarten av en specialistkompetenskurs i just det ämnet har ST-läkare från hela landet sökt sig till Storuman/Tärnaby/Hemavan; inte bara för kursen, utan många har även attraherats av att komma tillbaka och arbeta som läkare under de speciella omständigheter det innebär att vara glesbygdsdoktor. GMC har dessutom utvecklats till ett internationellt forskningscentrum mitt i Södra Lappland med nätverk över hela världen. Med framsynthet och modern teknik har man skapat en grogrund för att tillgången till medicinsk kompetens blir mer jämlik över landet samtidigt som man utvecklar vården.«