Folkhälsomyndigheten har tidigare fått i uppdrag av regeringen att under 2019 fördela 15 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar med att förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Nu meddelar regeringen att satsningen ökar med 5 miljoner kronor.  

– Den ideella sektorn står för oerhört betydelsefulla insatser inom suicidprevention. Inte minst genom sitt stödjande arbete. Med dessa medel vill vi stärka den ideella sektorns arbete och öka förutsättningarna för en god verksamhet, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten har sedan maj 2015 haft i uppdrag att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå.