Vid årsskiftet trädde den nya vårdgarantin i kraft. Den innebär bland annat att patienter ska få en första medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom tre dagar.

Enligt en första uppföljning från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) fick 81 procent av patienterna en första medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården.

Men statistiken, som gäller januari månad, haltar betänkligt. Endast nio regioner har hittills redovisat sina siffror till SKL, och det är endast dessa data som legat till grund för uppföljningen. 

För åtta av de nio regionerna finns redovisade siffror på sajten väntetider.se. Av dessa åtta lyckades Norrbotten bäst. Där var andelen patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar 85 procent.

I botten av de redovisade regionerna finns Västmanland. Där var motsvarande siffra 63 procent.

Reslutat för fler landsting kommer enligt SKL att redovisas under våren.

– Den förstärkta vårdgarantin är bra för patienterna och för hälso- och sjukvården när vi får större möjligheter att använda kompetensen rätt. Nu är det viktigt att vi följer upp hur det går, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande i SKL, i ett pressmeddelande.