– Det vi ser är att de prövande är bättre förberedda. Det är resultatet av ett gediget förberedelsearbete hos de prövande, i många fall med stark stöttning av hårt arbetande ideella. Det är ett imponerande arbete som bedrivs av eldsjälar och frågan är hur det bäst kan stöttas, säger Magnus Hultin, som är ansvarig för kunskapsprovet, i ett pressmeddelande.

I december skrev 363 läkare med läkarexamen utanför EU/EES det teoretiska kunskapsprovet. Endast 31 av dem, alltså 8,5 procent, fick godkänt. Det är den lägsta siffran sedan provet infördes hösten 2016.  

Under torsdagen skickades resultaten från det senaste kunskapsprovet som skrevs 16 februari ut. 21,9 procent – 81 personer – fick godkänt. Provet skrevs på fyra orter: Göteborg, Kalmar, Lund och Umeå. Så många personer har aldrig tidigare klarat sig vid ett prov. Men provet skrevs även av flest hittills, 370 personer. Andelen som klarat sig har däremot varit högre vid fyra tidigare provtillfällen.

Efter det teoretiska delprovet finns möjlighet för deltagarna att kommentera frågor och rättningsmall. Det leder ofta till justeringar i rättningsmallen. Denna gång kom det in 594 kommentarer från 86 prövande. 

– Processen med att ta fram nya frågor inför varje delprov innebär att vi tyvärr ibland skapar frågor som kan tolkas på flera sätt. Ibland smyger det också in fel under konstruktionsprocessen, säger Magnus Hultin, i pressmeddelandet.

Han fortsätter:

– Vi är tacksamma för den återkoppling som vi får från både de prövande och specialister runt om i landet. Att vi genomför denna kvalitetssäkringsprocess öppet är unikt för det svenska kunskapsprovet.

Just nu har 288 utländska läkare genomfört det teoretiska delprovet med godkänt resultat och 170 har också klarat det praktiska delprovet och därmed hela det medicinska kunskapsprovet. För att få en svensk legitimation krävs även en godkänd kurs i författningskunskap och godkänd praktisk tjänstgöring (6 månader). 64 läkare har legitimerats sedan det nya kunskapsprovet infördes 2016. 

Läs mer:

85 procent klarade det praktiska delprovet

Vägen till en svensk legitimation

Kalmar ny ort för kunskaprovet

Kökaos till medicinska kunskapsprovet

Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet

Kunskapsprov vållar debatt

Läkare i brev till Socialstyrelsen: »Kunskapsprovet fyller inte sin funktion«

Provansvarig: »Man bör visa att man behärskar grunderna«