IVO bildades 2013 med syftet att stärka tillsynen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tidigare hade Socialstyrelsen haft uppgiften på sitt bord, men det fungerade inte särskilt bra enligt regeringen som bedömde att en fristående tillsynsmyndighet skulle lyckas bättre. Tanken var bland annat att det skulle underlätta för personer som exempelvis vill klaga på vården eller anmäla brister.

Nu är frågan hur bra det blev. Riksrevisionen inleder en granskning av tillsynsverksamheten som ska vara klar i november i år.

– Vi vill granska om IVO:s tillsyn bedrivs effektivt och likvärdigt över landet, och om riksdagens intentioner med bildandet av IVO har genomförts fullt ut, säger riksrevisor Helena Lindberg, i ett pressmeddelande.

Läs också:

Här skapar Gunilla Hult Backlund en ny myndighet