2017 gjorde landets regioner ett samlat överskott på 2,7 miljarder kronor. Förra året sjönk resultatet till 0,5 miljarder, enligt de preliminära boksluten för 2018 som har sammanställts av Statistiska centralbyrån.

Intäkterna ökade under året. Förklaringen till det försämrade resultatet är i stället verksamheternas kostnader som ökade med 5,5 procent, eller 19,3 miljarder kronor.

Sex regioner gjorde ett underskott, vilket kan jämföras med fem regioner 2017. Endast två regioner nådde ett resultat på 2 procent av skatter och bidrag, vilket brukar användas som ett mått som visar gränsen för god ekonomisk hushållning. Året innan klarade nio regioner den ribban.

Kommunerna visar också ett fallande resultat för 2018 och närmare en av fyra landade på minus. 

– Det är oroväckande att så många regioner och kommuner nu har underskott, trots snabbt växande skatteintäkter, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och landsting i ett pressmeddelande.