– Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar för andra året i rad. Det långsiktiga målet är att sjukfrånvaron ska sänkas ytterligare och stanna på en låg och stabil nivå, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges KOmmuner och landsting (SKL) i ett pressmeddelande.

Efter flera år av ökad sjukfrånvaro i regionerna bröts trenden 2017. Och även för 2018 syns nu en minskning.

Siffrorna, som mäter andelen sjukfrånvaro i relation till den ordinarie arbetstiden, visar dock att kvinnors sjukfrånvaro fortfarande är betydligt högre än mäns. Sammanräknat för alla regioner var kvinnors sjukfrånvaro 6,5 procent 2018. Motsvarande siffra för män var 3,6 procent.

– Även om sjukfrånvaron bland kvinnor sjunker i kommuner och regioner för andra året i rad, så är skillnaden fortfarande stor jämfört med männen. Den stora skillnaden mellan könen är vår största utmaning. Det mesta tyder på att den generella ojämställdheten i samhället är en starkt bidragande faktor. Som arbetsgivare behöver vi ta ansvar för de delar vi kan påverka, säger Caroline Olsson.

Fördelat på åldersgrupper var sjukfrånvaron högst bland dem som var 50 år eller äldre.

Det finns dessutom regionala skillnader. I Västmanland var sjukfrånvaron högst med 7 procent. Det kan jämföras med Norrbotten där motsvarande siffra var 5 procent.