Sex motioner avhandlades på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.

Motionen, som kom från Sjukhusläkarna östra Skåne, var till stor del en repris av en motion vid förra årets möte. Lokalföreningen tyckte att den då blivit »teknikalitetsbortförklarad« och lyfte därför frågan igen. 

– Hot och våld kommer närmare och närmare, sa  Gustav Apelqvist, sekreterare i östra Skåne.

De föreslog att Sjukhusläkarna ska verka för »möjlighet till ökad övervakning och visitering med larmbågar«. Men där sa styrelsen ifrån, vilket resulterade i att formuleringen med visitation och larmbågar tog bort. Resultatet blev att fullmäktige biföll förslaget att Sjukhusläkarna ska arbeta för ökad säkerhet vilket också inkluderade ökad övervakning, dock utan visitation. 

Och invändningarna mot Östra Skånes motion känns igen från förbundets fullmäktigemöte. Som Läkartidningen tidigare berättat lades en liknande motion i Läkarförbundets fullmäktigemöte i november i fjol. Den handlade om att förbundet skulle verka för användningen av metalldetektorer. Men Läkarförbundets styrelse påpekade att sådan användning var förenlig med kroppsvisitation och saknade lagstöd.

En annan motion handlade om akademisk meritering inom Läkarförbundet. Sjukhusläkarna Göteborg ville att kandidaters akademiska och vetenskapliga meriter skulle redovisas inför personval i Läkarförbundet, samt att de i största allmänhet skulle synas mer.

– Man torgför professionalismen på ett ganska dåligt sätt. Skäms vi över att våra företrädare har en akademisk profession? sa Sven Wallerstedt.

Styrelsen ansåg sådana meriter redan redovisades tillräckligt, och fullmäktige röstade för att motionen skulle anses besvarad.

Ett förslag som väckte en del diskussion handlade om att synliggöra föreningens arbete och locka fler medlemmar. Katriina Svensjö från Östra Skåne, som lagt motionen, berättade om hur hon varje gång hon går till operation ser planscher med reklam för Vårdförbundet.

– Jag vill också kunna sätta upp nånting om att Sjukhusläkarna gör bra saker. Även om man syns i sociala medier och är aktiv i debatterna, ska man också synas på det gamla sättet. 

Styrelsens förste vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen tog på sig en gul väst för att visa att det finns reklamprylar och påtalade att det bästa sättet att synas var föreningens tidning Sjukhusläkaren samt att delta i debatter.

Robert Dutkiewicz från Göteborg hade dock en invändning mot just de gula västarna.

– Gula västarna är kanske inte det vi vill förknippas med. Kanske skulle vi ha röda i stället, men inte just de gula, sa han med tanke på proteströrelsen i Frankrike.

I stort fattades besluten som förväntat enligt styrelsens svar inför fullmäktigemötet. Sjukhusläkarna ska bland annat

  • arbeta för ökad medvetenhet om behovet av etisk granskning av forskningsprojekt och utvecklingsarbeten
  • verka för att läkares arbetsuppgifter renodlas till patient- och kunskapsarbete för att undvika att yrkesgruppen gör sådant som andra kan göra, samt att läkare får inflytande i hur arbetsuppgifterna organiseras och fördelas
  • arbeta för att verksamhetschefer ska vara läkare
  • organisera reklamkampanjer för att värva medlemmar

 

Läs mer om Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte:

Arbetsfördelning och synlighet på Sjukhusläkarnas fullmäktige

Peter Berggren prisas för innovativ glesbygdsmedicin

Sex rättsläkare får visslarpris