För drygt ett år sedan presenterade Socialstyrelsen remissversionen av de första nationella riktlinjerna för psoriasisvård. I dag, torsdag, presenteras slutversionen. Det  finns en del skillnader jämfört med remissversionen, men det handlar inte om några genomgripande förändringar.

Bland annat har prioriteringen för flera så kallade TNF-hämmare vid behandling av svår psoriasis höjts. 

– Vi vill ju att fler patienter ska kunna erbjudas den här behandlingen, för att den är effektiv och patienterna själva kan ta medicinen, vilket för många innebär en ökad livskvalitet, säger Alexandra Karlén, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Behandling med metotrexat för patienter med svår psoriasis finns kvar i slutversionen och ges fortsatt hög prioritet.

Kvar i slutversionen är också rekommendationen om att patienter med svår psoriasis ska kunna erbjudas klimatvård i tre veckor i soligt klimat under ledning av ett vårdteam.

En annan förändring jämfört med remissversionen är att sedvanliga behandlingsmetoder, exempelvis receptbelagda salvor och krämer för behandling av lindriga besvär, har tagits bort. Fortsättningsvis anses detta ingå i den grundläggande basbehandlingen.

En åtgärd som fått högst prioritet i riktlinjerna är att patienter med svår psoriasis ska få en strukturerad uppföljning och utvärdering av behandlingseffekter.

– En väl dokumenterad uppföljning ger ökad livskvalitet genom att behandlingar med otillräcklig effekt kan undvikas och därmed minska onödigt lidande, säger Alexandra Karlén.

Just nu genomför Socialstyrelsen en utvärdering av psoriasisvården i landet. Resultaten av utvärderingen presenteras i höst. I utvärderingen ska Socialstyrelsen beskriva hur väl regionerna följer rekommendationerna.

De nationella riktlinjerna för psoriasisvård finns att ta del av på Socialstyrelsens webbplats.

Läs mer:

De första nationella riktlinjerna för psoriasisvård ute på remiss

Socialstyrelsens riktlinjer innehåller rekommandationer inom följande områden:

  • levnadsvanor och samsjuklighet
  • utredning och uppföljning
  • topikal behandling 
  • behandling vid specifikt lokaliserad psoriasis
  • ljusbehandling och klimatvård
  • systemisk behandling