Mellan 2012 och 2017 avled i snitt 900 personer per år till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Ungefär hälften av dessa var olycksfallsförgiftningar, det vill säga överdoser, och en fjärdedel var suicid. I övriga fall har det inte gått att avgöra om det finns någon avsikt bakom förgiftningen.

Nu publicerar Socialstyrelsen ny information om vilka substanser som bidragit till dödsfallen. Enligt siffrorna var sömnmedlet zopiklon den enskilt vanligaste substansen bland dessa dödsfall. Zopiklon var särskilt vanligt bland dödsfall klassade som suicid.

Bland dödsfall klassade som överdoser var däremot olika sorters opioider vanligast förekommande. Sett till hela perioden 2012 till 2017 var buprenorfin vanligast följt av heroin och metadon. Utöver dessa substanser bidrog också fentanylanaloger till många dödsfall.

– Genom att registrera enskilda substanser som nämnts på dödsorsaksintygen kan vi nu få fram utförligare information om dödsfallen. Informationen är viktig i arbetet för att minska antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen konstaterar också att det är vanligt med flera förekommande substanser. I omkring hälften av dödsfallen mellan 2012 och 2017 har fler än en substans bidragit till dödsfallet. I närmare 30 procent av dödsfallen nämns tre eller fler substanser.

Den vanligast förekommande kombinationen var buprenorfin och alprazolam.

– I det preventiva arbetet för att minska antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar behöver insatserna målgruppsanpassas. Dödsfallen är mycket olikartade, och ofta är det flera olika substanser involverade. Det blir väldigt tydligt när man tittar på informationen som nu finns tillgänglig, säger Daniel Svensson.

Statistiken om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.