Som Läkartidningen berättat har läkarstudenter som går termin tio fått ett brev där de erbjuds att söka sommarvikariat på medicinkliniken i Mölndal. De kommer att anställas som läkare som ska arbeta som sjuksköterskor. Anledningen till upplägget är bristen på sjuksköterskor. Idén fick skarp kritik från Vårdförbundet.

Nu reagerar även Sylf:

– Det är naivt att tro att en person som har gått en läkarutbildning ska vara kompetent att göra sjuksköterskeuppgifter. Dessutom är det brist på läkare också, särskilt specialistläkare. Då är det ett enormt slöseri att låta läkare göra andras jobb i stället för att komma vidare och bli specialistläkare, säger Björn Hansell, andre vice ordförande i Sylf till Vårdfokus.

Sylfs ordförande Jonas Ålebring varnar läkarstudenter för att nappa på erbjudandet. Han säger till Dagens Medicin att ett sådant sommarjobb kan göra det svårare att få en AT-tjänst.

– Läkarstudenter som utbildar sig till läkare behöver arbeta som läkare för att komma in i sin profession. Risken är att de som i stället arbetar under sommaren med sjuksköterskeuppgifter hamnar på efterkälken.

Läkartidningens sajt har ett flertal kommenterat initiativet. Katarina Palm, som är chefläkare och hjärtläkare, påpekar att modellen var vanlig förr:

»Beroende på hur lång tid vi studerat kunde vi arbeta som biträde, undersköterska, sjuksköterska och läkarvikarie. Vi kunde också sitta pass för att vaka enskilda patienter. Sjuksköterskor kunde ta semester, vården fick arbetsinsatser, patienten fick vård«, skriver hon. Katarina Palm tycker att det är slöseri med resurser att läkarstudenter inte används mer.

Andra är skeptiska:

»Vi ska värna om vår profession och våra arbetsuppgifter. Vi utbildas till att undersöka, diagnostisera och behandla inte att bedriva arbete med omvårdnad för att lösa en kris som politikerna själva har skapat«, skriver ST-läkaren Fredrik Andersson på Södersjukhuset i Stockholm. Han uppmanar läkarstudenter att bojkotta anställningarna och tycker även att Läkarförbundet tydligt bör ta ställning emot lösningen.

Läkarstudenten och den legitimerade sjuksköterskan Samuel Jara Josefsson påpekar i sin tur att det inte bara är läkaryrket som devalveras utan, enligt honom, främst sjuksköterskeyrket:

»Vad är då sjuksköterskor till för om de (vi) kan bli ersatta av andra professioner för att fylla ut luckorna i schemat? Sjuksköterskor och läkare jobbar som bekant nära varandra och kompetensen överlappar. Våra expertområden är dock skilda och bör värnas. Både från läkarhåll och sjuksköterskehåll. Ingendera är utbytbar mot den andra«, skriver han.

Även i tidningen Vårdfokus och på sociala medier har upplägget i Mölndal väckt starka reaktioner. Majoriteten är negativa. Anna Nergårdh, kardiolog, före detta chefläkare vid Södersjukhuset och regeringens utredare av »God och nära vård«, skriver på Twitter: »En sak jag inte fattar: Varför inte anställa ssk-studenter=rätt kompetens??«