Region Blekinge blev den 1 februari senast ut att införa primär HPV-testning hos kvinnor över 30 år – det vill säga det mest centrala i det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention som fastställdes 2017. 

Och flera andra – som Västra Götalandsregionen – räknar med att komma i gång under våren. 

Björn Strander, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention, konstaterar dock att många regioner tar allt för lång tid på sig. 

Så här långt är det bara 9 av 21 regioner som infört primär HPV-testning som komplement till cytologisk analys, enligt en enkät till Regionala cancercentrums processägare för livmoderhalscancerprevention.

– Jag tycker att det är dåligt att inte fler har kommit i gång. Det här är ett underbetyg på det sätt som regionerna arbetar, säger Björn Strander.

Av kartläggningen framgår också att det hittills bara är nio regioner som höjt den övre åldersgränsen för screening så att ett sista prov erbjuds efter 63 års ålder.

– Även där är vi förvånade, eftersom det är en förbättring man kan göra utan att ha infört primär HPV-analys. Förutom en mindre ökning av provtagningen handlar det bara om att skruva på befintliga system, säger Björn Strander.

När det gäller telefonuppringning av barnmorska respektive självtest – åtgärder specifikt riktade till kvinnor som uteblivit från screening under lång tid – ser det ännu värre ut.

Tre regioner har infört telefonuppringning av barnmorska medan fyra infört självtest för den här gruppen.

 – Det är alldeles för lite. Det här är också något som regionerna skulle ha kunna införa även om de inte infört primär HPV-analys.

I december gjordes ett tillägg till vårdprogrammet om att kvinnor med HPV-16 eller -18 (de HPV-typer som står för 70 procent av all livmoderhalscancer) och normalt cellprov vid screening ska kallas tillbaka efter 18 månader, i stället för efter tre år som dittills rekommenderats. 

Detta efter att en analys här i Läkartidningen visat att de senaste årens ökning av livmoderhalscancer framför allt finns hos kvinnor som fått besked om normalt cellprov vid screening.

Kartläggningen visar att ingen region ännu börjat med det här. Enligt Björn Strander är det dock inget anmärkningsvärt, eftersom det bara gått några månader sedan tillägget gjordes. Åtgärden bygger också på att man först infört primär HPV-screening.

Han konstaterar att det nu gäller för regionerna att snabba på införandet av det nationella vårdprogrammet.

– Det här handlar i slutänden om att rädda kvinnors liv. De regioner som inte kan ge det som vi i dag vet är det bästa skyddet, där kommer fler kvinnor att drabbas av livmoderhalscancer. Fler kommer också att dö i sjukdomen, säger han.

Läs också:

Tiden till uppföljning halveras vid positivt HPV-test

Laboratorier missar för många cellförändringar vid screening

Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov

2 000 kvinnor kan komma att kallas till nytt cellprov

Ökningen av cervixcancer – fel att peka ut en hel yrkeskår

Cytodiagnostikerna ska känna stolthet över sitt svåra arbete