Johan Enfeldt. Foto: Jesper Cederberg

Kostnaden för hyrpersonal är en stor anledning till regionernas ökade utgifter. Som Läkartidningen tidigare berättat fortsätter kostnaderna att öka och låg i fjol på 5,4 miljarder kronor, trots att alla regioner har ett gemensamt mål att sänka dem.

En stor anledning till att kostnaderna sprungit iväg är avtalen som regionerna sluter med bemanningsföretagen. Det visar en ny rapport från tankesmedjan Arena idé, vilken finansieras av fackförbund inom LO, TCO och Saco.

– Det är ramavtalsupphandlingarna som styr. Och generellt sett lägger politikerna alldeles för lite krut på att se över dem, säger rapportförfattaren Johan Enfeldt som också har en bakgrund som liberal politiker i Region Uppsala.

– Politikerna måste gå in och titta på villkoren i avtalen om de vill få ner kostnaderna.

Enligt rapporten är det flera saker som gör ramavtalen attraktiva för bemanningsföretagen. Regionerna tillåter höga ersättningar. Ofta är det samma pris vid hög volym som vid låg. Ofta har regionerna inte förhandlat till sig rabatter vid långvarig inhyrning, något som är vanligt i andra branscher. Det ställs inte heller alltid krav på bolagen att kunna leverera en viss volym personal.

Bemanningsföretagen får använda underleverantörer, ofta utan krav på att dessa redovisas. Vidare ställer regionerna sällan krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor – trots att företagen ersätts för obekväm arbetstid enligt kollektivavtal.

Hyrsjuksköterskorna står för den största delen av ökningen av hyrpersonal de senaste åren, medan läkarnas andel nästan är oförändrad. Därför har Johan Enfeldt valt att fokusera på sjuksköterskorna. Men han poängterar att mekanismerna i mångt och mycket är de samma även när det gäller hyrläkare. Den gruppen utgör också den procentuellt största delen av kostnaderna för hyrpersonal.

Enligt Johan Enfeldt behövs en kraftsamling. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) en nyckelspelare, men Johan Enfeldt är kritisk till hur organisationen har hanterat frågan. Han pekar till exempel på det åtgärdsprogram som SKL presenterade 2016. Av 60 punkter är det bara en som handlar om upphandling och den fastställer att endast upphandlade företag skulle användas.

– Man har helt missat den här frågan i åtgärdspaketet. Det man har tittat på är arbetsvillkor och en lång rad andra saker. Det är bra, men inte den punkt som faktiskt handlar om vad det är som gör att bemanningsföretag kan rekrytera genom att lova högre löner. Och det handlar om hur regioner upphandlar den här personalen.

Johan Enfeldt påpekar att det är regionerna själva som sätter de ekonomiska ramarna, inte bemanningsföretagen. Regionpolitikerna och SKL måste sätta ner foten. Därför föreslår han att politikerna bland annat:

  • Tar tillbaka kontrollen över upphandlingsprocessen från tjänstemännen, ställer krav på leverantörer och tar ställning till en prismodell i ramavtalen.
  • Gör inhyrning till ett undantag, till exempel genom att kräva att verksamheterna försöker anställa innan personal hyrs in. Beslut om avrop av hyrpersonal borde krävas högre upp i organisationen än en anställning.
  • Beslutar att nuvarande ramavtal inte förlängs.
  • I annat fall pressar priset och sänker bemanningsföretagens lönsamhet.
  • Sätter stopp för användning av underleverantörer.
  • Minskar andelen visstidsanställda och i stället använder personalpool.

Johan Enfeldt tycker att fackliga förtroendevalda ska ta med merkostnaden för hyrpersonal i de centrala löneförhandlingarna. Han tycker också att förtroendevalda och verksamhetschefer kan använda medbestämmandelagen för att ställa krav på villkor i upphandlingarna.

– Se till att få påverka prisnivån. Den möjligheten har man när man gör löneförhandlingar.

Till skillnad från flera andra branscher är inhyrd vårdpersonal betydligt dyrare för arbetsgivaren. Ändå används hyrpersonal, vilket Johan Enfeldt tycker visar att det finns ett utrymme för högre löner hos regionanställda. Han tycker också regionerna kan se över arbetstidsmodellerna.

Rapporten »Hyrsjuksköterskor i vården – hur det gick till när politikerna tappade kontrollen och hur beroendet av hyrsjuksköterskor kan brytas» publiceras på fredag på Arena idés webbplats

 

Läs även:

Ökade kostnader för hyrpersonal under tredje kvartalet

Målet om hyroberoende i sjukvården inte uppnått

Så ska beroendet av inhyrd vårdpersonal elimineras