Muhammad Irfan, doktorand vid Karolinska institutet, hoppas få vara kvar i Sverige och fortsätta med sin forskning. Foto: Rikard Samuelsson, Centrum för rättvisa

– Jag har varit rädd att all min forskning skulle vara förgäves. Att Migrationsöverdomstolen har beslutat att pröva mitt fall känns bra. Nu har jag chansen att bli klar med min avhandling och att fortsätta forska, säger Muhammad Irfan i ett uttalande.

Muhammad Irfan har inte mycket kvar på sin avhandling. Han påbörjade sin doktorandutbildning i medicinsk vetenskap vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska institutet 2014. När han i maj 2017 ansökte om förlängt uppehållstillstånd fick han avslag från Migrationsverket som också beslutade att han skulle utvisas. Beslutet överklagades till till Migrationsdomstolen som fastställde Migrationsverkets beslut i november 2018.

Skälen till besluten är att Muhammad Irfan har bedrivit en del av sin forskning i USA. För att beviljas upphållstillstånd ska en doktorand ha gjort »godtagbara framsteg«, enligt utlänningsförordningen 4 kap 5§. Hans forskningsresultat ifrågasätts inte, men enligt Migrationsverket och Migrationsdomstolen kan endast framsteg gjorda i Sverige räknas, enligt tolkning av förarbeten (prop. 2013/14:213 s 14-15). 

Under närmare ett år, från september 2016 till september 2017, vistades Muhammad Irfan i USA. Han vistades där en längre period i stället för att göra flera kortare resor på grund av ett nytt inreseförbud beslutat av Trump-administrationen för personer från muslimska länder. Det var även problem med de möss som skulle användas i USA som gjorde uppehållet längre. 

Nu har alltså Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm meddelat prövningstillstånd av Muhammad Irhans fall. Centrum för rättvisa som företräder Muhammad Irhan bedömer att fallet kan bli vägledande så att det kan hjälpa andra doktorander som riskerar utvisning. 

Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa, säger på centrumets webbplats:

– Migrationsverkets tolkning av lagen leder till fullkomligt orimliga resultat. Det framstår som obegripligt att en doktorand ska få ett utvisningsbeslut och riskera sin disputation för att en del av forskningen har gjorts på ett laboratorium i USA. Det är bra att Migrationsöverdomstolen har valt att pröva fallet, det kommer att få betydelse inte bara för Muhammad Irfan utan även för andra internationella doktorander i Sverige.