Huseyin Admis är ny ordförande i SLF Student utland.

Läkarstudenten Huseyin Admis är ny ordförande i SLF Student utland. Han har tagit över stafettpinnen efter den tidigare ordföranden Gustaf Kallryd, som dock sitter kvar i styrelsen.

Berätta – vem är du?

– Jag är 23 år och kommer från Borlänge. Jag läser läkarprogrammet i Wroclaw i Polen och är på termin åtta nu.

 Vad lockade dig till läkaryrket?

– Jag har velat bli läkare sedan jag var 5 år. Då ramlade jag och gjorde illa benet. Jag fick åka in på sjukhuset – röntgades, fick bandage och allt det där. Det väckte mitt intresse för yrket och sedan dess har jag velat bli läkare och jobbat mot det målet.

Hur väcktes ditt fackliga engagemang?

– Jag började engagera mig under första terminen i den lokal föreningen i Wroclaw. Det här är mitt tredje år i styrelsen för SLF Student utland. När jag började läkarutbildningen var det lite problem i Polen. Utbildningen höll på att förändras och det kom ett förslag om att vi skulle behöva göra polsk AT. Det var det som fick mig att börja arbeta fackligt.

Hur många svenskar är ni som läser medicin i Wroclaw?

– Vi är den tredje största orten. Enligt den senaste siffran finns 181 svenska läkarstudenter här. Men efter att beslutet om att införa BT (basttjänstgöring) kom, har många blivit oroliga och söker sig till andra länder eftersom man måste göra AT efter den polska utbildningen. De senaste två åren har det märkts en tydlig skillnad. Tidigare var det 30-40 nya svenskar per år ungefär. Nu senast var det bara 6–7 stycken. Många söker sig i stället till de baltiska länderna, eftersom man blir legitimerad direkt där. 

SLF Student beslutade vid sitt senaste fullmäktigemöte att SLF Student utland ska få mer pengar i år och nästa år för att utveckla sin verksamhet. Vad ska ni använda dem till?

– Vi har valt att satsa jättemycket på rekryteringen. För ju fler medlemmar vi har, desto starkare blir förbundet.

Vilka frågor fokuserar SLF Student utland mer på i år?

– Vi ska verka för att minska och motverka den psykiska ohälsan bland svenska utlandsstudenter och utöka möjligheterna till praktikplatser inom den svenska sjukvården. Sedan bevakar vi förstås införandet av basttjänstgöring i Sverige. Vår kongress som hålls i oktober kommer att handla mycket om BT. Väldigt mycket är oklart fortfarande: Hur kommer antagningsprocessen gå till? Och hur blir upplägget av BT?

Hur många studenter påverkas av förändringen?

– Enligt våra beräkningar är det ungefär 1 300 läkarstudenter i Europa just nu som behöver göra AT efter utbildningen. Och utlandsstudenterna som blir legitimerade direkt, som till exempel i Ungern, Tjeckien och Rumänien, blir ju de första som ska göra BT nästa år.

 Vad tycker läkarstudenterna som läser utomlands om införandet av den nya basttjänstgöringen?

– Det är lite splittrade tankar. Vissa tycker att det är väldigt bra att få en handledd introduktion. Andra tycker inte de behöver det. De vill inte »slösa« ett eller ett och ett halvt år efter legitimationen utan vill påbörja sin ST direkt. Personligen är jag för någon typ av introduktion.

 

Fotnot: SLF Student utlands årliga kongress hålls 18-20 oktober 2019 i Wroclaw, Polen.