Experiment på djur väcker ofta starka känslor och debatt. Men nu visar en undersökning att en majoritet av svenskarna tycker att djurförsök är acceptabla inom medicinsk forskning.

55 procent uppger att det är acceptabelt om djurförsöken görs för att lära sig mer om sjukdomar och hur de kan botas. Ytterligare 24 procent tycker att det är acceptabelt i vissa fall, till exempel om djuren som används inte utsätts för »onödigt lidande«. Endast 16 procent säger helt nej till djurförsök.

Två av tre svarande uppger också att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för att forskarna följer lagar och regler för djurskydd.

Inställningen till djurförsök varierar dock beroende på vilket djur det handlar om.

– Det är som förväntat hög acceptans för att använda bananflugor, fiskar och i viss mån gnagare. Det går ner när man frågar om boskapsdjur, då är det 35 procent acceptans, säger Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet. 

Endast 27 procent accepterar försök på tamdjur som till exempel hund och katt.

Undersökningen genomfördes hösten 2018. Drygt 1 000 personer från 16 år och uppåt ingick.