Statistik för 2018 pekar på att andelen 12-åriga flickor som vaccinerat sig mot HPV har ökat till 84 procent, efter att tidigare år ha legat mellan 75 och 80 procent.

En tydlig ökning av vaccinationstäckningen kan ses över hela landet, enligt Folkhälsomyndigheten. 

Enligt myndigheten kan det röra sig om en faktisk ökning – men också i viss mån ha att göra med förbättrad registrering. Fortfarande förekommer dock underrapportering till registret på vissa håll i landet.

Enligt Tiia Lepp, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är det »väldigt positivt« att allt fler flickor verkar vaccinera sig.

– Men självklart strävar vi efter att ännu fler ska vaccinera sig så att skyddseffekten ökar ytterligare, säger hon i ett uttalande på myndighetens webbplats.

I Sverige erbjuds flickor sedan 2012 HPV-vaccin som skyddar mot de virustyper som står för 70 procent av all livmoderhalscancer, inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet.

Som Läkartidningen tidigare berättat om föreslog Folkhälsomyndigheten för flera år sedan att även pojkar ska erbjudas vaccin mot HPV. Regeringen har dock fortfarande inte fattat något beslut i frågan.