Under förra året fortsatta antalet sjukvårdsförsäkringar att öka. Vid årsskiftet hade drygt 650 000 personer en privat försäkring, enligt nya siffror från branchorganisationen Svensk försäkring. 

Totalt handlar det om en ökning på 2,3 procent. De sjukförsäkringar som betalas av arbetsgivare ökade mest och uppgår nu till närmare 400 000. Antalet gruppförsäkringar minskade till 210 000, medan de som tecknas individuellt ligger kvar på omkring 60 000 stycken.

Den 1 juli förra år ändrades regelverket och nu förmånsbeskattas sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Men detta har alltså inte lett till en minskad efterfrågan.

– Att efterfrågan är fortsatt stark visar att sjukvårdsförsäkringen är uppskattad av både arbetsgivare och arbetstagare. Möjligen kommer vi att se en minskning om ett år, för 2019. Många arbetsgivare betalade in premien för helår före den 1 juli 2018 för att de anställda inte skulle förmånsbeskattas under 2018, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring, i ett pressmeddelande. 

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat stadigt under flera år. 2000 var det drygt 103 000 personer som hade en försäkring.  

Läs mer:

Privata sjukvårdsförsäkringar förmånsbeskattas nästa år

SD och KD vill återinföra avdragsrätt för privata sjukvårdsförsäkringar