Samtliga skrev provet våren 2017. De upptäcktes genom att de fanns i kundregistret hos fuskleverantören HP-hjälpen. Enligt UHR har 29 av de 40 personerna kommit in på en högskoleutbildning tack vare sina resultat från högskoleprovet.

Nu återkallas deras högskoleprovsresultat. Totalt är det nu drygt 60 studenter som kommit in på högskoleutbildningar genom att fuska på provet. Det handlar om studenter vid åtta högskolor och universitet: Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

– Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt och det får konsekvenser. I de fall dessa personer kommit in på högskoleutbildningar på sina provresultat kan universiteten och högskolorna nu ta tillbaka besluten om antagning, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR, i ett pressmeddelande.

Sex av universiteten har läkarutbildningar. Enligt Karin Röding finns det läkarstudenter bland de 40 studenterna.

– Läkarutbildning, socionomutbildning, psykologutbildning — alltså prestigefyllda utbildningar, svarar Karin Röding när TT frågar vilka utbildningar det handlar om.

Som Läkartidningen tidigare har berättat dömdes 23 studenter tidigare i år för fusk genom att de köpt ett »fuskpaket«, bland annat bestående av en modifierad mobiltelefon, av företaget HP-hjälpen. Fyra av dem var läkarstudenter i Linköping, Lund, Uppsala och Örebro.

Ingen av de 40 som nu mister sitt provresultat blir, som de tidigare fuskdömda studenterna blivit, utestängda från att göra provet i två år. Detta för att preskriptionstiden har gått ut.

Ytterligare ett åttiotal fall av misstänkt fusk utreds. UHR analyserar de misstänkta provsvaren, jämför med tidigare provresultat och går igenom eventuella tjänsteanteckningar från provledare på nytt. Varje provdeltagare får tre veckor på sig att bemöta misstankarna innan UHR fattar beslut. Besluten går inte att överklaga.

Läs även:

Fler studenter stängs av efter fusk

Fuskdömda läkarstudenter stängs av från utbildningen

Fyra läkarstudenter bland dem som stängs av från högskoleprov

Fusk på högskoleprov utreds – fler läkarstudenter kan stängas av

Nya åtgärder för att få stopp på högskoleprovsfusk

Studenter får lämna KI efter fusk

 

 

 

 

Det har hänt

I januari i år dömde Norrköpings tingsrätt 23 personer för att ha fuskat vid högskoleprovet. I februari fattade UHR beslut om åtgärder mot dem.

Därefter har UHR fortsatt att utreda fuskmisstänkta provdeltagare som, enligt Ekobrottsmyndighetens förundersökning, funnits i kundregistret hos fuskleverantören HP-hjälpen.

UHR utreder ytterligare ett åttiotal fall av misstänkt fusk. Det gäller högskoleprov som skrevs hösten 2017 och våren 2018. Beslut om dessa fattas i maj.