Intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset brottas med ett bekymmersamt bemanningsläge. Läkartidningen har tidigare berättat om både betydande läkaravhopp samt att en stor andel av de fast anställda sjuksköterskorna sagt upp sig i protest mot ett nytt arbetstidsavtal.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att även en stor andel av cheferna på intensivakuten slutat eller är sjukskrivna.

Mikael Nilsson, biträdande överläkare och skyddsombud på intensivakuten, uppger för tidningen att totalt nio chefsposter inte är besatta med en ordinarie chef. Av fyra läkarchefer är tre inhyrda och en sjukskriven. 

– Nu om någon gång skulle fasta chefer, för samtliga medarbetare, med förtroende i organisationen verkligen behövas. För läkargruppen finns just nu inga ordinarie läkarchefer i tjänst, säger Mikael Nilsson.

Han uppger för tidningen att det funnits stora ledarskapsproblem under en lång tid, och att många av läkarna upplever att de hamnar i kläm och inte blir lyssnade på. Nu efterlyser han akuta åtgärder.

– Vi har alltså hög andel hyrläkare, hyrsjuksköterskor och de flesta chefer är interimschefer, med dålig förankring i vår verksamhet. Det påverkar både arbetsmiljön och den operativa verksamheten – och därmed patientsäkerheten, fortsätter Mikael Nilsson.

Patrik Rossi, chef för funktion akut på Karolinska universitetssjukhuset, bekräftar att det har slutat chefer. Men enligt honom är det 5 av 15 chefstjänster på funktion akut i Solna som inte är besatta med en ordinarie chef. 

För att täcka upp på chefspositioner har sjukhuset både hyrt in så kallade interimschefer och lånat chefer från akuten i Huddinge.

– Huddinge har en stabil ledning och därifrån har de frivilligt anmält sitt intresse för att hjälpa till. På det sättet får vi den tid vi behöver för att rekrytera nya chefer, säger Patrik Rossi till Dagens Nyheter.

Läs mer:

Läkare varnar för att intensivakut på Nya Karolinska kan behöva stänga

Läkarombud på NKS-akuten oroas över sjuksköterskeflykt

Sjuksköterskor flyr intensivakuten på Nya Karolinska