Redan 2017 kom Folkhälsomyndigheten fram till att även pojkar bör erbjudas vaccination mot HPV inom ramarna för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 

Ett regeringsbeslut i frågan har dock dröjt och eftersom det tillkommit ett nytt, dyrare vaccin på marknaden fick Folkhälsomyndigheten nyligen i uppdrag att göra en förnyad analys.

Nu är den klar. 

»Sammantaget bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram«, skriver myndigheten på sin webbplats.

För att det nya och dyrare så kallade niovalenta vaccinet ska vara kostnadseffektivt krävs dock ett rabatterat pris vid upphandling, enligt Folkhälsomyndigheten.

Vaccination med de vacciner som funnits sedan tidigare bedöms däremot kostnadseffektivt även utan rabatt vid upphandling.

Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010 som skydd mot livmoderhalscancer.

Enligt Folkhälsmyndigheten skulle HPV-vaccination av pojkar kunna förebygga ytterligare 120 till 130 cancerfall varje år, beroende på val av vaccin. Hos män handlar det främst om cancer i svalg, penis och anus.

Läs även:

Blekinge först med HPV-vaccin för pojkar

Kostnaden för HPV-vaccin till pojkar ska utredas ytterligare

Ny regering krävs för beslut om HPV-vaccin för pojkar