Totalt har drygt 30 800 personer sökt till Sveriges sju läkarprogram i höst. Det är mer än 3 000 färre än till hösten 2018.

Även antalet som valt ett läkarprogram som förstahandsval har sjunkit något. I år var det 6 369, vilket är ungefär 80 färre än i fjol. Flest personer har Karolinska institutet som sitt förstahandsval bland läkarutbildningarna.

Totalt sett har UHR fått nära 360 200 anmälningar till höstens kurser och program. Det är en svag ökning efter flera års minskning.  

Mer statistik finns på UHR:s webbplats.

Läs mer:

Läkarutbildning lockar något färre

Lägre krav för antagning till läkarprogrammet