Mats Brännström, professor i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin. Foto: Björn Larsson Rosvall

Pojken föddes med planerat kejsarsnitt i måndags. Han är det första barnet som föds sedan forskningsprogrammet på Sahlgrenska akademin i Göteborg börjat med robotassisterade livmodertransplantationer. 

Livmodern som ska transplanteras tas ut med titthålskirurgi. Robotens armar styrs av två kirurger som sitter några meter bort med joystickliknade verktyg och en uppförstorad bild i 3D. Livmodern opereras sedan in i mottagaren med öppen kirurgi. Den nya metoden ska innebära mindre påfrestningar och risker för donatorn.

– Detta är ett mycket viktigt steg mot att utveckla kirurgin och säkerheten vid livmodertransplantation, genom att vi för första gången visar att den skonsammare robot-assisterade operationstekniken fungerar, säger Mats Brännström, professor i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin och den som leder forskningsarbetet, i ett pressmeddelande 

Transplantationen gjordes på Sahlgrenska universitetssjukhuset i oktober 2017. Efter tio månader återfördes ett embryo, som tillkommit vid IVF före transplantationen, in i den transplanterade livmodern. 

Hittills har 15 barn i världen fötts efter livmodertransplantation. Nio av dessa har fötts inom ramen för forskningen vid Sahlgrenska akademin.

Läs mer: 

Första graviditeten efter ny metod för livmodertransplantation