I början av mars i år riktade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kritik mot Göteborgs universitet (GU) för sin hantering av två oredlighetsärenden där två professorer fälldes för oredlighet i forskning.

UKÄ var bland annat kritiskt till att universitetet flera gånger sagt nej till en av professorernas begäran om att inhämta ett yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning. 

Lärosätet nekade bland annat professorns begäran med hänvisning till att beslutet i själva oredlighetsärendet redan var fattat.

Men UKÄ konstaterade i sitt tillsynsbeslut att det saknas stöd för att avslå en begäran om att inhämta ett yttrande från expertgruppen bara för att ett beslut redan fattats i ett oredlighetsärende.

Dessutom ansåg UKÄ att universitetet i det här fallet brutit mot sin egen handläggningsordning.

Efter att UKÄ presenterat sin rapport har de båda fällda professorerna lämnat in skrivelser till Göteborgs universitet där de begär att oredlighetsbesluten ska ändras, ogiltigförklaras eller dras tillbaka.

Nu meddelar Göteborgs universitet att man efter en analys av UKÄ:s kritik, och överväganden av professorernas begäran, gör en omsvängning.

GU kommer att begära ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning (tidigare Centrala etikprövningsnämnden) i det aktuella ärendet.

– Jag vill undersöka om det finns grund för omprövning. I dagsläget ifrågasätter jag inte besluten om att oredlighet i forskning förelåg, beslut som baserades på att de båda forskarna uppgav i de två vetenskapliga artiklarna att de hade relevanta tillstånd, vilket utredningen kom fram till att de inte hade. Jag är dock mån om att tillmötesgå kritiken från UKÄ och avser därför att begära in ett yttrande från CEPN, säger GU:s rektor Eva Wiberg i en kommentar på lärosätets webbplats.

Läs mer:

Göteborgs universitet får kritik av UKÄ

Fälld GU-professor: »Jag hade gjort samma sak i dag«

Två forskare skyldiga till forskningsfusk

Sahlgrenska kritiseras i extern utredning

Stoppade anslag till fuskmisstänkt forskare i Göteborg

Krav på Sahlgrenska att polisanmäla bilder