»Lär av våra grannländer – inför fasta läkare nu« är rubriken på debattartikeln i SvD. I artikeln beklagar Heidi Stensmyren att listning på fast namngiven läkare inte finns med i förslagen i Anna Nergårdhs utredning »God och nära vård – en primärvårdsreform« (SOU 2018:39). Listning på namngiven fast läkare skulle vara den »kanske mest väsentliga delen i en ny nationell primärvårdsreform«, skriver Heidi Stensmyren och påpekar att detta visar sig vid en jämförelse med primärvården i exempelvis Estland, Danmark och Norge. Sverige behöver vara ödmjukt och lära av länder som lyckats bygga ut primärvården och öka tillgänglighet och kontinuitet.

Men en förutsättning för listning på läkare är fler läkare i primärvården. Därför välkomnar Läkarförbundet utredningens förslag på statlig finansiering av ST-tjänster i allmänmedicin. »Äntligen, vill vi utropa,« skriver Heidi Stensmyren men tillägger: »Tyvärr tackar Sveriges kommuner och landsting, SKL, nej till statligt finansierade tjänster. Skälen är svåra att förstå. (…) När då en statlig utredning äntligen föreslår en åtgärd som kan hjälpa till att få fler specialister i allmänmedicin, då betackar SKL sig.«

I sitt remissvar motiverar SKL varför förslaget avstyrks: »Staten kan dock inte direktfinansiera enskilda tjänster för ST-läkare, då dessa är tillsvidareanställningar som vårdgivarna som arbetsgivare ansvarar för, inrättar och rekryterar till.« SKL vill gärna ha statsbidrag men vill kunna använda dem friare, efter behov i de enskilda landstingen: »Ett eventuellt statligt tillskott bör kunna nyttjas till fler ST-tjänster i geriatrik eller för utbildningstjänster för andra yrkesgrupper i primärvården. Satsningar måste även kunna komma kommunerna till del då både landstingens primärvård och kommunernas hälso- och sjukvård behöver bygga upp en större kapacitet att utbilda och handleda samtliga yrkesgrupper genom hela utbildningskedjan.«

Läs även:

Staten kan få ökat ansvar för styrning av ST-tjänster

»Lagom är bäst« vid regional styrning av ST-tjänster

Västra Götalandsregionen ökar styrningen av ST-tjänster

Tillgång och behov av specialistläkare ska kartläggas

Utredarens förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården