Efter en del famlande förra året hittade till slut S, MP, C och L varandra. Med en sakpolitisk överenskommelse i januari i år enades partierna om ett program med 73 punkter som skulle staka ut mandatperiodens politik, samtidigt som de satt med M:s och KD:s budget i knät.

Och när finansminister Magdalena Andersson (S) på onsdagen presenterade vårändringsbudgeten framhöll hon också att hon i mångt och mycket var bakbunden av M/KD-budgeten. De 73 punkterna ligger dock kvar, vilka bland annat innefattar en primärvårdsreform och en uppdaterad kömiljard (se tidigare artikel i Läkartidningen).

De nyheter som finns handlar om mindre förändringar. Bidragen till psykiatrin sänks med 90 miljoner kronor och landar på drygt 2,1 miljarder. En annan nyhet är att staten satsar 630 miljoner kronor mer på läkemedelsförmånerna, där ramanslaget nu blir dryga 28,4 miljarder. 

Senare på onsdagen kommer regeringen att redovisa en mer precis fördelning av medel till kommuner och landsting under 2019. Och senare i år presenteras också hur de riktade statsbidragen inom sjukvården ska fördelas, vilket bland annat innefattar satsningar på att korta vårdköer och förbättra cancervården, förlossningsvården, psykiatri med mera.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren påpekar att budgeten fortfarande betonar vikten av en primärvårdsreform med fast läkarkontakt, vilket också är en kärnfråga för facket. Men där hade hon hoppats på lite tydligare besked från vårbudgeten.

– Vad vi saknar är en indikation på att det arbetet initieras snabbt. Det behövs ett tempo i de här reformerna.

– Varje vecka som går förlorar vi tid. Farhågan är att det ska dra ut på tiden, säger Heidi Stensmyren.

Blickar man några år framåt i tiden beräknar regeringen att statens utgifter inom hälso- och sjukvård samt social omsorg minskar; från 2019 års anslag på 81,5 miljarder till en beräknad utgift på knappt 80 miljarder år 2022. Det beror till stor del på att tillfälliga personalsatsningar inom vården då har upphört.

Den stora ändringen i vårbudgeten rör klimatarbetet, något som M och KD prioriterade ner. Där satsar regeringen nu 2 miljarder kronor.

På regeringens hemsida kan du läsa om vårändringsbudgeten i proposition 2018/19:99 och 2018/19:100.

 

Läs även:

Primärvårdsreform och kömiljard i förslag till överenskommelse

Två kömiljarder med M:s och KD:s budget

Nya socialministern: Vårbudgeten kommer ge mer konkreta svar