Karolinska universitetssjukhuset blöder ekonomiskt. Under förra året gick sjukhuset över 800 miljoner kronor back. I februari sjösattes därför en sparplan.

Men sparåtgärderna har inte hjälpt. Under årets första månader fortsatte sjukhusets kostnader att öka. Om inget görs beräknas underskottet landa på omkring 1,5 miljarder kronor.

Mot bakgrund av det meddelade den nytillträdde sjukhusdirektören Björn Zoëga i förra veckan att ytterligare besparingar på mellan 500 och 600 miljoner kronor kommer att behöva genomföras.

I dag, måndag, beslutade Björn Zoëga att införa ett anställningsstopp på sjukhuset. Stoppet är en del av åtgärdsprogrammet för att få ekonomin på rätt köl.

– Anställningsstopp är en sjukhusgemensam åtgärd som tillsammans med ett centralt dispensförfarande vidtas för att få full kontroll över personalkostnaderna. Personalkostnaderna är av naturliga skäl vår största kostnadspost och har därför stor påverkan på vår ekonomi. Vi kommer att göra noggranna bedömningar bland annat kring patientsäkerhet av om och var det behövs anställas personal, och vi kommer att prioritera vårdnära personal, säger Karolinskas hr-direktör Patricia Enocsson i ett pressmeddelande.

Anställningsstoppet gäller från och med den 1 maj och tills vidare. Dessutom införs ett centralt dispensförfarande som innebär att det är sjukhusdirektören som tar beslut om eventuella dispenser.

Läs mer:

Nytt bakslag – Karolinska måste spara ytterligare halv miljard

Karolinska kommer behöva dra ned på läkare

Regionen skjuter till 400 miljoner till Karolinska

400 måste bort på Karolinska