Läkartidningen har tidigare berättat om att en stor andel av de fast anställda sjuksköterskorna på intensivakuten vid nya Karolinska Solna sagt upp sig i protest. 

En orsak till missnöjet är ett nytt arbetstidsavtal som innebär att vissa sjuksköterskor riskerar att tappa flera tusen kronor i lön varje månad. 

I en intervju med Läkartidningen i slutet av mars uttryckte Mikael Nilsson, biträdande överläkare och skyddsombud på intensivakuten, stor oro över uppsägningarna.

Detta inte minst eftersom intensivakuten sedan tidigare drabbats av stora läkaravhopp, och att verksamheten nu är beroende av hyrläkare.

Nu har 48 läkare på intensivakuten undertecknat ett öppet brev riktat till sjukhusledningen.

I brevet, som Dagens Nyheter tagit del av, beskriver läkarna situationen som »ytterst allvarlig«. Detta med hänvisning till att verksamheten riskerar att förlora över hälften av de erfarna specialistsjuksköterskorna. 

»Om det sker kan vi inte längre leverera patientsäker vård inom intensivakutens eller katastrofmedicinskt uppdrag«, skriver läkarna enligt tidningen.

Läkarna varnar också för att läget kan bli så kritiskt att intensivakuten behöver stängas, och att de erfarna sjuksköterskorna är en garant för patientsäkerheten. 

Dessutom efterlyser läkarna besked från sjukhusledningen.

»Vi har inte fått tydliga besked från ledningen om hur sjukhus- och funktionsledningen avser att hantera situationen, och ej heller indikationer på att ledningen inser situationens allvar«.

Läs också:

Läkarombud på NKS-akuten oroas över sjuksköterskeflykt

Sjuksköterskor flyr intensivakuten på Nya Karolinska

Regionen skjuter till 400 miljoner kronor till Karolinska

Läkarföreningen om sparkravet på Karolinska: »Väldigt svårt att spara på läkartjänster«

Karolinska kommer behöva dra ned på läkare

400 måste bort på Karolinska