I slutet av mars skickade Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud för läkarna i Region Uppsala, en så kallade 6:6a-framställan till politiker och regionledningen. I anmälan krävde hon åtgärder gällande det som beskrivs som mycket allvarliga arbetsmiljöproblem kopplade till vårdplatsbristen och den överfulla akutmottagningen på Akdemiska sjukhuset i Uppsala.

Men Anna Rask-Andersen är inte nöjd med svaret hon fått från regiondirektören och sjukvårdsstyrelsen. Därför går hon nu vidare och begär att Arbetsmiljöverket ska ingripa för att få bukt med problemen.

I anmälan till Arbetsmiljöverket beskrivs bland annat hur vårdplatsbristen lett till stockningar av patienter på akutmottagningen samt att ambulanser haft svårt att lämna av sina patienter.

Enligt anmälan är arbetsbelastningen på akutmottagningen så hög att läkarna inte hinner ta raster, och att det till och med förekommer att läkare inte hinner gå på toaletten. 

Mot bakgrund av detta lägger Anna Rask-Andersen fram sju punkter där hon anser att Arbetsmiljöverket ska förelägga åtgärder. Det handlar bland annat om att anpassa Akademiska sjukhusets uppdrag till resurserna, att omedelbart öppna vårdplatser och att införa förbud mot att vårda patienter med beslut om inläggning i akutmottagningens lokaler.

Dessutom menar Anna Rask-Andersen att vissa patientgrupper måste prioriteras bort.

– Det låter grymt, men om pengarna inte finns så kan vi inte tillhandahålla vård till alla. I praktiken sker den här prioriteringen redan, och politikerna måste informera allmänheten om hur situationen ser ut, säger Anna Rask Andersen till nyhetsbyrån Siren.

Hon står också fast vid kravet om att Akademiska sjukhuset bör förstatligas.

Läs mer:

Huvudskyddsombudet: »Förstatliga Akademiska«

Sjukhusledningen lovar fler vårdplatser på Akademiska

Skyddsombud anmäler akuten på Akademiska