Uppsala universitet har tidigare bett regeringen om längst tidsfrist och velat att utbildningsstarten ska skjutas fram till tre år efter att beslutet har fattats – det vill säga 2022.

– Vi är väldigt glada över att starten skjuts upp ett år. Det hade varit omöjligt att hinna annars. Även hösten 2021 innebär ett oerhört tufft tidsschema, säger Bertil Lindahl, professor i kardiologi.

Han blev ordförande i programkommittén för läkarprogrammet i Uppsala i höstas. Sedan dess har en styrgrupp tillsatts, en person har anställts som projektledare och flera arbetsgrupper jobbar med olika frågor. Enligt Bertil Lindahl krävs en helrenovering.

– Det går inte att bara lägga till en termin. Det fundamentalt skilda är att man ska bli legitimerad efter utbildningen. Det kräver framför allt stora förändringar av den kliniska utbildningen.

I Uppsala kommer den nuvarande läkarutbildningen i stort sett behållas som den är, samtidigt som en ny byggs upp med den norska läkarutbildningen i Trondheim som modell.

– Norsk sjukvård liknar den svenska. Och i Norge har man haft ett sexårigt läkarprogram sedan 1993 som har varit legitimationsgrundande i flera år. De har lång erfarenhet av detta, säger Bertil Lindahl.

Han beskriver studiebesöken till Trondheim som ögonöppnare, speciellt vad gäller de långa placeringarna och kliniska examinationerna.

I Trondheim är studenterna bland annat ute på ett sjukhus i regionen en hel termin under senare delen av utbildningen. Där deltar de i arbetet med syfte att lära sig läkarrollen. Under den tidigare delen av utbildningen, när studenterna går igenom de stora sjukdomarna, gör de däremot kortare besök – exempelvis genom att vara med på patientdemonstrationer eller hjärtronder. Besöken har en tydlig koppling till det teoretiska område som studenterna just läst.

– Det var en aha-upplevelse. Man har renodlat rollerna: under en period är man på »studiebesök« och under en period är man mer »en i gänget« och förväntas delta på ett helt annat sätt, säger Bertil Lindahl.

När de gäller kliniska examinationer har Uppsala också fått nya idéer efter besöken i Trondheim.

– Vi har varit hyfsat duktiga på att utvärdera teoretiska kunskaper. Men att utvärdera färdigheter och andra saker har vi inte varit bra på – och det kommer att bli ännu viktigare i den nya utbildningen, säger Bertil Lindahl.

Han anser att en mängd olika modeller kommer att behövas för att examinera kliniska kunskaper. En metod han tror kommer bli vanligare är till exempel examinationer där professionella skådespelare används.

Läs också:

Så förbereder sig lärosätena för nya läkarutbildningen

Läkarutbildningen i Uppsala görs om efter norsk modell

Klartecken för nya läkarutbildningen

Stefan Lindgren: »Det har tagit svårbegripligt lång tid«

Nytt förslag: Sexåriga läkarutbildningen skjuts upp ett år

Lärosätena vill skjuta fram starten på nya läkarutbildningen