I uppdraget ingår bland annat att inom ramen för ett pilotprojekt göra en nytta-riskbedömning för ett läkemedel som används off label där »behovet av värdering är särskilt stort«. 

Och det ser ut som att det kan bli den utbredda off label-användningen av antikroppen rituximab (Mabthera) vid multipel skleros som granskas i pilotprojektet.

– Rituximab vid multipel skleros ligger bra till med tanke på den utbredda användningen och att det finns önskemål från olika håll om att vi ska utreda just detta läkemedel vid denna indikation, säger Veronica Arthurson, gruppchef på Läkemedelsverket, till Dagens Medicin.

Tanken är också att Läkemedelsverket generellt ska ta ställning till om arbetet med nytta-riskbedömning för off label-användning ska fortsätta framöver – och i så fall föreslå en modell för hur det ska gå till.

Senast vid årsskiftet ska uppdraget slutredovisas.