Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och dess säkerhetskommitté, PRAC, har inlett en granskning av MS-läkemedlet Lemtrada (alemtuzumab), efter nya allvarliga biverkningsrapporter. Det handlar om »immunmedierade tillstånd (orsakade av att kroppens försvarssystem inte fungerar normalt) och problem med hjärta och blodkärl, inklusive dödsfall«, enligt Läkemedelsverket.

Medan granskningen pågår uppmanas vården att begränsa användningen av läkemedlet på olika vis och vara extra vaksam på biverkningar. Bland annat bör behandling påbörjas endast när andra läkemedel visat sig inte fungera. På Läkemedelsverkets webbplats finns utförligare information både till vårdpersonal och patienter.