Högskoleprovet har funnits sedan 1977. Men de senaste åren har ett allt mer organiserat fusk kopplats till provet. I höstas åtalades tre personer, som misstänks ha hjälpt folk att fuska på provet under flera års tid. Flera studenter, däribland läkarstudenter, har dömts till böter och villkorlig dom för att ha fuskat under högskoleprovet.

I augusti förra året fick en särskild utredare i uppgift att se över vad som kan göras för att komma tillrätta med problemen runt högskoleprovet. Utredaren ska bland annat ta ställning om kroppsvisitation bör införas vid proven och hur den i så fall ska göras. Utredaren ska också föreslå författningsändringar och andra åtgärder som syftar till att förhindra fusk. Uppdraget ska redovisas i slutet av maj.

Nu ger regeringen ett tilläggsuppdrag till utredningen: att se över om studenter som fuskat sig in på utbildningar ska få behålla sina högskolepoäng eller inte. I dag saknas tydliga regler om vad som gäller.

Enligt Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, har frågan hög prioritet.

– Det måste vara tydligt att för den som blir påkommen med fusk ska konsekvenserna bli riktigt hårda, säger hon till TT.

Det är olagligt att fuska på högskoleprovet. Den som fuskar kan dömas för osant intygande och få betala böter eller upp till sex månaders fängelse. 2016 ändrades även högskoleförordningen så att den som fuskat på ett prov kan stängas av från att skriva provet i två år.

Om en person skulle bli antagen till en högskoleutbildning på grund av oriktiga meriter, exempelvis förfalskade betyg eller fusk på högskoleprovet, har lärosätet rätt att återkalla antagningsbeslutet och personen förlorar därmed sin plats på utbildningen.

»De som fuskar på högskoleprovet fuskar inte bara på ett prov – de stjäl någon annans plats på en utbildning och någon annans chans till en bättre framtid. Om vi inte helt får bukt på de här problemen måste vi se över om vi ens kan ha kvar högskoleprovet«, skrev Matilda Ernkrans (S), nyligen i en debattartikel på SVT Opinion

 

Läs också:

Fuskdömda studenter stängs av från utbildningen

Fyra läkarstudenter bland dem som stängs av från högskoleprov

Fusk på högskoleprov utreds – fler läkarstudenter kan stängas av

Nya åtgärder för att få stopp på högskoleprovsfusk

Studenter får lämna KI efter fusk

Att motverka fusk bland studenter

Fusk hotar tilliten till blivande läkares professionalitet

Bekämpa fusket!