Det är den styrande koalitionen i Region Östergötland – Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet – som nu föreslår en höjning av regionskatten. Om förslaget går igenom kommer skatten höjas med 85 öre från och med nästa år. Enligt koalitionen skulle det ge 850 miljoner mer i budgeten.

Bakgrunden till förslaget är att sjukvården går rejält back. Förra året landade underskottet på en halv miljard kronor och prognoser visar att läget kommer förvärras om ingenting görs.

I en debattartikel i Corren skriver Koalition för Östergötland att effektiviseringar inte räcker. Alternativet till höjd skatt är varsel av personal:

»Vi har vidtagit en rad åtgärder, exempelvis anställningsstopp av administrativ personal, för att hushålla med skattemedlen. Därigenom har vi effektiviserat verksamheten med 100 miljoner kronor. Vår bedömning är dock att det skulle krävas stora varsel av sjukvårdspersonal och omfattande nedläggning av verksamhet om vi inte höjer skatten.«

I dag är skattesatsen i Region Östergötland 10,70 kronor.