Sedan sommaren 2018 har cirka 1 200 fall av ebola rapporterats från det pågående ebolautbrottet i Demokratiska republiken Kongo. För att begränsa utbrottet har ett ännu ej godkänt ebolavaccin använts. Nu visar färsk data att vaccinet, som går under namnet rVSV-ZEBOV-GP, har gett ett effektivt skydd mot viruset. 

Det är WHO som presenterar de preliminära resultaten på sin webbplats. Siffrorna visar att vaccinet har gett ett 97,5-procentigt skydd.

Närmare 94 000 personer har vaccinerats och av dessa har endast 71 personer insjuknat i ebola. 56 av dem som blev sjuka fick sina symtom inom tio dagar från vaccinationstillfället, det vill säga under den period då vaccinet inte nått full effekt. Nio personer dog efter att de insjuknat.

Vaccinet ges via så kallad ringvaccinering. Metoden innebär att man spårar alla människor som nyligen varit i kontakt med den patient som fått ebola. På så sätt skapas ”ringar” av människor som kan vaccineras för att förhindra spridning av sjukdomen.

Vaccinet har prövats vid tidigare ebolautbrott.