När sjukvården hyr in vårdpersonal ska detta göras genom upphandlingar där företag konkurrerar med varandra. På så sätt ska regionerna få bästa kvalitet och pris på tjänsterna de köper in.

Men ofta klarar de upphandlade bemanningsföretagen inte av att leverera den personal som behövs. Då direktupphandlar regionerna personal från andra bemanningsföretag. Direktupphandlingar är tillåtna – men bara till en viss gräns. Enligt Ekots genomgång överskrider alla utom Region Örebro gränsen, som låg på cirka 600 000 kronor år 2018. 

Konkurrensverket har tidigare uppmärksammat att många regioner gör dyra direktupphandlingar som bryter mot lagen om offentlig upphandling. I december stämde myndigheten de fyra regionerna i norra Sverige på sammanlagt 17 miljoner i böter. Ärendena är ännu inte avgjorda.

– Om man inte konkurrensutsätter ett inköp så är ju risken att man inte får rätt vara till rätt pris, säger Malin de Jounge, enhetschef på Konkurrensverket, till Ekot.