Region Jämtland Härjedalens revisorer har fem år i rad inte velat ge regionstyrelsen ansvarsfrihet. Anledningen är att revisorerna inte anser att regionstyrelsen gjort tillräckligt för att förbättra regionens ekonomi.

Tidigare år har regionfullmäktige ändå beviljat regionstyrelsen ansvarsfrihet. Men på onsdagen stod det klart att fullmäktige inte beviljar förra årets styrelse ansvarsfrihet. Beslutet fattades utan votering.

Mats Gärd (C), regionstyrelsens nya ordförande, välkomnar fullmäktiges beslut.

– Det har undergrävt synen på demokrati tidigare, när man år efter år har beviljat ansvarsfrihet, trots att revisionen inte har beviljat ansvarsfrihet och det undergräver demokratin långsiktigt, säger han till P4 Jämtland.

Under 2018 växte underskottet i den hårt pressade regionen ytterligare. Totalt ligger det nu på –1,2 miljarder kronor.

Att en regionstyrelse inte beviljas ansvarsfrihet är ovanligt, och exakt vad konsekvenserna av beslutet blir är i nuläget oklart. I den nuvarande regionstyrelsen finns politiker som också satt i förra årets regionstyrelse, exempelvis den tidigare styrelseordföranden Ann-Marie Johansson (S).

Lotta Rickander, handläggare vid Sveriges Kommuner och landsting (SKL) uppger för Dagens Medicin att fullmäktige kan besluta om att entlediga styrelsen.

– Det man också kan göra formellt enligt kommunallagen är att väcka skadeståndstalan, men det har aldrig någonsin hänt, vad jag känner till, säger hon till tidningen.

Läs också:

Risk att regionstyrelsen i Jämtland Härjedalen inte får ansvarsfrihet

Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårdskrisen

Sparkraven slår även mot primärvården

 »Vi har börjat med sommarschema i mars«

Trots miljardunderskott – regionstyrelsen fick ansvarsfrihet.

Oro för vården när ekonomin krisar

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen