Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen har inte velat bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet de senaste fyra åren. Detta eftersom man anser att regionstyrelsen inte har gjort tillräckligt för att förbättra regionens ekonomi.

Men regionstyrelsen har alltid beviljats ansvarsfrihet. Förra året skedde det dock efter en lång debatt i regionfullmäktige, som slutade med att regionstyrelsen fick en anmärkning för att kontrollen och styrningen inte varit tillräcklig under 2017. Då landade underskottet på 233 miljoner, vilket ger ett ackumulerat underskott på närmare en miljard. I slutet av 2017 varslades personalen om att regionen kanske inte skulle kunna betala ut decemberlönerna före jul. 

Under 2018 har skuldberget byggts på ytterligare. Nu är frågan uppe igen på regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen. Revisorerna vill för femte året i rad inte bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.

«Revisorerna bedömer att regionstyrelsens beredning av budget liksom tidigare år har varit otillräcklig och att måluppfyllelsen inom främst ekonomi men även tillgänglighet är otillfredsställande. Den tidigare allvarliga ekonomiska situationen har ytterligare förvärrats under 2018. Det ackumulerade underskottet har stigit till 1 254 Mkr«, står det bland annat i revisionsberättelsen. 

Och den här gången ser det för första gången ut som regionfullmäktige kommer att gå på revisorernas linje.

Regionfullmäktiges presidium har nämligen föreslagit att föregående regionstyrelse både ska få en anmärkning och inte beviljas ansvarsfrihet. Enligt ett pressmeddelande är presidiet enigt när det gäller anmärkningen men inte när det gäller ansvarsfrihet.

– Det är ytterst allvarligt att som ansvarig styrelse fortfarande skicka uppdrag till organisationen som är otydliga och dessutom inte följs upp, säger Linnea Haggren (KD) som är fullmäktiges 1:e vice ordförande, i pressmeddelandet.

Enligt en sammanställning som Dagens Samhälle gjort har Region Jämtland Härjedalen gått med underskott tio av de tretton senaste åren. Regionen sticker ut jämfört med de andra regionerna på grund av sin usla ekonomi. Det ackumulerade underskottet är dubbelt så stort som den region som hamnar på bottenlistans andraplats. 

Beslutet om ansvarsfrihet och anmärkning tas av fullmäktige den 17 april.

Läs mer:

Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårdskrisen

Sparkraven slår även mot primärvården

 »Vi har börjat med sommarschema i mars«

Trots miljardunderskott – regionstyrelsen fick ansvarsfrihet.

Oro för vården när ekonomin krisar

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen

Gotland och Jämtland vinnare i kostnadsutjämningsförslaget